Image result for วิธีการดูแลสุขภาพจิต

 

คนเลือดกรุปโอเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิต และมัก เคร่งเครียดหรืออารมณ์เสียได้ง่ายเมื่อพบว่าสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ไม่ เป็นไปตามที่คิด เมื่อใดก็ตามที่ได้ตัดสินใจลงมือทําสิ่งใดแล้ว คน เลือดกรุปโอจะทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจที่มีทั้งหมดลงไปอย่างเต็มที่ โดยหวังให้สิ่งที่ทําอยู่ออกมาดีที่สุด แต่เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่คิด พวกเขาจะเครียดและวิตกกังวลอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่เครียดหรือวิตกกังวลนานจน เกินไปนัก เนื่องจากแม้ว่าจะจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต คน เลือดกรุปโอก็มีวิธีป้องกันตัวเองจากความเครียดดังกล่าวด้วยการ รู้จักปล่อยวาง ไม่ใส่ใจเรื่องที่ทําให้พวกเขาทุกข์หรือเศร้าใจ และรู้จัก จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในบาง สถานการณ์จะต้องใช้เวลาในการจัดการนานอยู่สักหน่อยก็ตาม

คนเลือดกรุปโอมีความคิดเป็นของตัวเอง และเมื่อใดก็ตามที่ คิดว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นถูกต้องดีแล้ว พวกเขาจะยึดมั่นและปฏิบัติตาม ความคิดนั้นเรื่อยไป โดยไม่ยอมให้ผู้อื่นมาเปลี่ยนความคิดนั้นเป็น อันขาด คนเลือดกรุปโอมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความเชื่อมั่น ในตัวเอง ไม่ชอบทําตามคําสั่งของใคร และมักรู้สึกหงุดหงิดเสมอ หากพบความไม่เป็นธรรมหรือการขาดระเบียบของผู้อื่น นี่จึงเป็น สาเหตุที่ทําให้เรามักพบผู้ที่มีเลือดกรุปโอหลายคนเปลี่ยนงานหรือ ออกมาทําอาชีพอิสระมากขึ้น โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาไม่ชอบสภาพ แวดล้อมในที่ทํางานที่เต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมการเอารัดเอาเปรียบ หรือความไม่มีระเบียบวินัยของเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่หัวหน้างาน เป็นต้น

จัดการกับความเครียดอย่างถูกวิธี

เมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มรู้ตัวว่าไม่สามารถควบคุมความโกรธ หรือความตึงเครียดที่เกิดจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งได้ เช่น ความขัดแย้งในที่ประชุมงาน การทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างเพื่อน ร่วมงาน หรือการพูดคุยกันเองระหว่างคนในครอบครัว วิธีที่จะช่วย จัดการกับอารมณ์ด้านลบที่ดีที่สุดคือ การนําตัวของคุณออกมาจาก สถานการณ์อันตึงเครียดดังกล่าวเสีย แล้วหาวิธีผ่อนคลายอารมณ์ อย่างถูกต้อง เช่น ดื่มน้ําเย็นๆ สักแก้ว เดินปลดปล่อยอารมณ์ นับ 1-10 ปรึกษาคนรอบข้างที่ไว้ใจได้ หรือแม้กระทั่งการออกกําลังกาย ให้ทําหนึ่งในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งคุณรู้สึกดีขึ้น ซึ่งดีกว่าปล่อยให้ อารมณ์ดังกล่าวติดค้างจนส่งผลกระทบต่องานที่ทําหรือสัมพันธภาพ ระหว่างคุณกับคนรอบข้าง

 

Sponsored
แทงบอลออนไลน์UFABET

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *